Info

Wie kunnen zich inschrijven?
Iedereen van 6 t/m 14 jaar. Een enkele keer worden er kinderen onder de 6 jaar toegelaten, maar eigenlijk zijn ze nog net even te jong. Ben je bij de inschrijving nog veertien jaar maar wordt je tijdens het seizoen vijftien dan mag je je nog een keer inschrijven, maar de leiding verwacht dan wel van je dat je af en toe een handje mee helpt met bijvoorbeeld het inschenken van limonade en/of af en toe het helpen van de jongere kinderen (voor wat hoort wat natuurlijk).

Auditie?
Nee, bij de Toverbal hoef je geen auditie te doen. Wij vinden dat elk kind mee mag doen en we denken ook dat elk kind ergens goed in is. Soms duurt het alleen wat langer voor je het echt durft te laten zien. Dat heet verlegen zijn en dat is helemaal niet erg.

Proefperiode
Als je nieuw bent bij de Toverbal dan mag je de eerste drie weken proefdraaien. Dat wil zeggen dat je dan mag kijken of je het echt wel leuk vindt. Het komt namelijk wel eens voor dat kinderen de voorstelling hebben gezien en denken, dat wil ik ook. Maar als ze dan op de repetitie zijn dan is het toch niet wat ze ervan verwacht hadden.

We repeteren jammer genoeg niet het hele jaar door in kostuums en met schmink. Na die drie weken nemen we aan dat je het leuk vindt en dan ben je gewoon een echte Toverbal. Dit betekent voor ouders ook dat men na die drie weken contributie verschuldigd is. Daarover verderop meer.

Repetitie
We repeteren bijna elke zaterdag tot het weekend van de grote voorstelling bijna elke zaterdag van 10.00 uur tot 12.00 uur in de Burghwall (Achterhaven 89, Edam). Ondanks het hier om vrijetijdsbesteding gaat vinden we het wel prettig om op tijd te kunnen beginnen. Het is zo jammer als we al een kwartier kwijt zijn met wachten tot iedereen er is. Mocht je een keertje echt niet kunnen komen of als je ziek bent, geef dit dan even door (dat wil je vader of moeder vast wel doen). Afbellen voor een repetitie kan bij: Anneke 06-53868781 of Steven 06-53255372

Wat doen we allemaal tijdens een repetitie?
We beginnen elke repetitie met een warming up zoals dat heet. Dat betekent dat we op muziek een aantal oefeningen en of spelletjes doen om onze spieren lekker los te maken. Ook zullen we regelmatig stemoefeningen doen want als je veel moet zingen dan is het ook heel belangrijk dat je stem goed opgewarmd is. De ene keer houden we ons meer bezig met zang, de andere keer met spel of dans. In het begin van het seizoen werken we veel in groepjes die opdrachtjes krijgen zodat wij als leiding een indruk krijgen wie waar goed in is. Soms lijkt het in het begin een beetje eng, maar het valt echt mee. Ongeveer halverwege de repetitie houden we een korte pauze, iedereen krijgt een bekertje limonade, lust je dat niet of mag je het niet hebben dan is het handig om zelf iets te drinken mee te nemen. Eventueel is er in de pauze ook gelegenheid om te trakteren. Het is beslist geen verplichting, maar mocht je willen trakteren verzoeken wij om het simpel te houden.

Betrokkenheid ouders
Wij stellen het zeer op prijs als ouders belangstelling tonen. Wij hanteren hierbij echter wel een aantal spelregels. Het is heel verleidelijk om als ouder even om een hoekje te gluren hoe het gaat. Toch willen wij u verzoeken om wanneer u uw kind hebt afgeleverd niet te blijven hangen. Dit werkt remmend voor zowel de kinderen als de leiding. Zeker als de ochtend opgestart moet worden. Uiteraard geldt dit niet voor de eerste (en tweede) repetitie. Aan het einde van de repetitie, vanaf tien voor twaalf, is iedereen van harte welkom en laten we meestal zien wat we die dag geleerd hebben.

Brengen en halen
Vanaf ongeveer tien voor tien gaat de deur van de Burghwall open en kan iedereen naar binnen gaan. Het binnen komen verloopt meestal betrekkelijk rustig. Het weggaan daarentegen is een heel ander verhaal, als ongeveer 40 kinderen en ouders de zaal weer verlaten. Wij verzoeken u goede afspraken met uw kind(eren) te maken over of ze zelfstandig naar huis mogen of dat ze afgehaald worden. En dat wanneer ze afgehaald worden ze binnen in de zaal bij de leiding kunnen wachten. Het is voor ons anders onmogelijk om een goed overzicht te houden. Tot slot, iemand van de leiding (in de praktijk meestal de gehele leiding) wacht tot het laatste kind is afgehaald c.q. vertrokken is ongeacht of het hier gaat om een groot kind of een kleintje. (dus houd s.v.p. een beetje rekening met de tijd).

Communicatie
Ook de Toverbal maakt gebruik van de moderne communicatiemiddelen zoals e-mail en internet. Informatie zullen wij zoveel mogelijk via de mail verstrekken! Het is dus van groot belang dat wij een emailadres van de ouders hebben zodat we iedereen op de hoogte kunnen brengen van eventuele veranderingen.

AVG
U kent het wel de mailbox is dit jaar overstroomt met verzoekjes of ze u nog mogen benaderen met het oog op de nieuwe privacy wet en of u de nieuwe voorwaarden dan wil accepteren waarin staat hoe ze met uw gegevens omgaan. Ook wij moeten dat nu vermelden en gelukkig is dat bij ons heel simpel. Wij doen namelijk verder niets bijzonders met uw gegevens. Wij moeten voor de subsidie kunnen aantonen waar onze leden woonachtig zijn. Wij willen graag uw telefoonnummer hebben in geval van nood en uw emailadres kunnen wij eventueel gebruiken om het een en ander te communiceren, maar dat gebeurd ook wel door het uitdelen van een briefje na afloop van de repetitie. Voor de rest verstrekken wij verder niets aan derden.

Op het moment dat u uw kind bij ons heeft ingeschreven geeft u ook toestemming dat wij foto’s op onze site kunnen publiceren waar hij of zij opstaat. We zijn nu eenmaal een musicalvereniging en daar hoort publiciteit automatisch bij. Ook hier gaan wij discreet mee om, dus geen namen en vertrouwelijk info!


Afsluiting van het seizoen

Om het seizoen af te sluiten gaan we ieder jaar een weekend op kamp. Dit kamp is geen verplichting, maar wel erg gezellig als iedereen mee gaat. Hiervoor krijg je ongeveer half mei de uitnodiging.